Beskära plommonträd
Odling

Beskära plommonträd – Hur och när ska man göra det?

Att beskära plommonträd kan verka som en överväldigande uppgift, men det är ett viktigt steg för att säkerställa att ditt träd är hälsosamt, vackert och ger rikligt med frukt.

I denna artikel kommer jag att guida dig genom varför och när plommonträd bör beskäras, hur du förbereder dig, och de första stegen i beskärningsprocessen. Vare sig du är nybörjare eller erfaren trädgårdsmästare, kommer dessa tips att hjälpa dig att skapa en fruktbar miljö i din trädgård.

När och varför beskära plommonträd

Varför är beskärning så viktig? Jo, regelbunden beskärning främjar inte bara en stark tillväxt utan bidrar även till en hälsosam fruktproduktion. Genom att ta bort överflödiga och döda grenar, får du ett träd med bättre struktur och luftflöde, vilket minskar risken för sjukdomar och skadedjur. Men när är bästa tiden att beskära?

 1. Tidpunkt är A och O: Plommonträd bör beskäras under sen vinter eller tidig vår. Det är viktigt att undvika beskärning under våren då träden savar mycket, vilket kan leda till skador. För äldre träd rekommenderas ofta beskärning under den s.k. JAS-perioden (juli, augusti, september).
 2. Unga mot äldre träd: För nyplanterade träd är beskärning kritisk för att forma kronan och uppmuntra till stark tillväxt. För äldre träd handlar det mer om underhållsbeskärning för att ta bort sjuka eller döda grenar och upprätthålla trädets hälsa.

Förberedelser inför beskärning

Innan du börjar med beskärningen, är det viktigt att ha rätt verktyg och förberedelser. Här är några punkter att tänka på:

 1. Välj rätt verktyg: En vass och ren sekatör är avgörande. För tjockare grenar kan en grensåg behövas. Använd aldrig trubbiga eller smutsiga verktyg, då detta kan skada trädet och sprida sjukdomar.
 2. Sterilisera verktygen: Det är viktigt att rengöra och sterilisera dina verktyg mellan snitten, särskilt om du beskär sjuka träd. Detta kan göras enkelt genom att doppa verktygen i en lösning av rödsprit eller använda en speciell desinfektionsspray.
 3. Förstå ditt träd: Innan du gör ditt första snitt, ta dig tid att studera trädets struktur. Identifiera vilka grenar som behöver tas bort – de som växer inåt, är skadade eller sjuka, samt de som konkurrerar med varandra.
 4. Planering: Skissa gärna upp en plan över hur du vill att trädet ska se ut efter beskärningen. Detta hjälper dig att hålla dig fokuserad och säkerställer att du inte tar bort för mycket.
 5. Skyddsutrustning: Använd alltid lämplig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon när du beskär.
 6. Väder och miljö: Det är bäst att beskära under torra dagar för att undvika att fukt och svampsporer tar sig in i snittytor.

Steg-för-steg guide: Beskära unga plommonträd

Steg-för-steg guide - Beskära unga plommonträd

När du har förberett dig och ditt verktyg, är det dags att börja beskära. Att beskära unga plommonträd är avgörande för att skapa en stark och hälsosam krona som kommer bära frukt i många år. Här är stegen du bör följa:

Forma trädets krona

 1. Identifiera ledargrenen: Välj ut en stark central gren som din ledargren. Den ska fungera som trädkronans huvudaxel.
 2. Ta bort konkurrerande grenar: Klipp bort alla grenar som konkurrerar med ledargrenen, särskilt de som växer inåt eller uppåt.
 3. Skapa rätt vinkel: Grenar bör växa utåt i en vinkel på ungefär 45 grader från stammen. Klipp bort grenar med för spetsiga vinklar.
 4. Stimulera tillväxt: Beskär grenarna sent på våren för att stimulera skottillväxt.
 5. Var försiktig: Klipp alltid ovanför en knopp som vänder utåt för att uppmuntra grenen att växa utåt.
 6. Undvik överbeskärning: Ta inte bort mer än en tredjedel av trädet under en beskärningssession. Överbeskärning kan stressa trädet.

Undvik vanliga misstag

 • Undvik att lämna stubbar: Dessa kan bli inbjudande platser för sjukdomar och skadedjur.
 • Klipp inte för nära knopparna: Detta kan skada den framtida tillväxten.

Hantering av äldre plommonträd

När det kommer till äldre plommonträd är målet att upprätthålla trädkronans form och hälsa genom så kallad underhållsbeskärning.

Underhållsbeskärningens Roll

 1. Ta bort sjuka och döda grenar: Kontrollera trädet noggrant och ta bort alla grenar som ser sjuka eller döda ut.
 2. Främja luftflöde och ljusinsläpp: Genom att tunna ut kronan kan du förbättra både luftflöde och ljusinsläpp vilket är viktigt för trädets hälsa och fruktsättning.
 3. Håll kronan öppen: Klipp bort grenar som växer inåt mot trädkronans mitt.
 4. Beskär under JAS-perioden: För äldre träd, fokusera på underhållsbeskärning under juli, augusti och september.
 5. Var varsam med stammen: Undvik att klippa i själva stammen på äldre träd.

Hur man undviker överbeskärning

 • Planera dina snitt: Se över trädet och planera dina snitt innan du börjar klippa.
 • Gå stegvis: Ta bort en liten mängd i taget och utvärdera trädet mellan snitten.
 • Prioritera: Fokusera på att ta bort de grenar som verkligen behöver tas bort först.

Särskilda överväganden

När du beskär plommonträd finns det några särskilda överväganden att ha i åtanke för att säkerställa bästa möjliga vård och underhåll av ditt träd.

Hantera familjeträd med flera plommonsorter

 • Identifiera olika sorter: Var medveten om var olika plommonsorter finns på trädet för att undvika att oavsiktligt klippa bort en hel sort.

Åtgärder för att hantera sjukdomar och skadedjur

 • Beskärning för att förebygga sjukdomar: Genom att ta bort sjuka grenar kan du förhindra spridning av sjukdomar.
 • Inspektera regelbundet: Håll ditt träd under regelbunden övervakning för tidig upptäckt av sjukdomar och skadedjur.

Att beskära plommonträd, vare sig de är unga eller gamla, kräver noggrannhet och tålamod. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att ditt plommonträd förblir hälsosamt, vackert och produktivt i många år framöver. Kom ihåg att kontinuerlig vård och underhåll är nyckeln till framgång när det gäller beskärning av plommonträd.

Beskärningens långsiktiga effekter

Plommonbeskärningens långsiktiga effekter

När du väl har bemästrat konsten att beskära plommonträd, är det viktigt att förstå hur dina åtgärder påverkar träden över tid. Beskärning är inte bara en årlig rutin; det är en del av en långsiktig omsorgsplan som bidrar till trädets övergripande hälsa och fruktsättning.

Balansera fruktved mot skottillväxt

 • Stimulera fruktved: Genom regelbunden beskärning stimuleras trädet att producera ny fruktved, vilket är avgörande för kontinuerlig fruktsättning.
 • Skottillväxt: Beskärning hjälper till att kontrollera skottillväxten, vilket är viktigt för att behålla trädets form och hälsa.

Anpassa beskärningen efter trädets behov

 • Unga träd: Fokusera på att bygga en stark krona och uppmuntra tillväxt.
 • Äldre träd: Målet är att underhålla trädkronans struktur och hälsa.

Förebygga sjukdomar och skadedjur

 • Förbättra luftcirkulationen: En välbeskuren krona minskar risken för sjukdomar och skadedjur genom att förbättra luftcirkulationen.
 • Främja snabbare läkning: Korrekt beskärning underlättar snabbare läkning av snittytorna och minskar risken för infektioner.

Upprätthålla trädhälsan för framtida skördar

Att upprätthålla hälsan hos ditt plommonträd är en långsiktig investering. Denna del fokuserar på vad du kan göra för att säkerställa att ditt träd fortsätter att frodas och ger rika skördar.

Regelbunden övervakning

 • Håll ett öga på trädets hälsa: Regelbunden övervakning av trädet hjälper dig att identifiera och åtgärda eventuella problem tidigt.
 • Vatten och näringsämnen: Se till att trädet får tillräckligt med vatten och näringsämnen, särskilt efter beskärning.

Skydda mot extrema väderförhållanden

 • Skydda rotzonen: Lägg mulch runt trädets rotzon för att skydda mot extrema temperaturer och bevara fuktigheten i jorden.
 • Skydd mot frost: Se till att trädet är väl skyddat mot frost, vilket kan skada nya skott och blommor.

Vanliga frågor och svar

Här är svar på några av de vanligaste frågorna kring beskärning av plommonträd. Dessa tips och råd kan vara till stor hjälp för både nya och erfarna trädgårdsmästare.

Q1: Hur ofta bör jag beskära mitt plommonträd?

 • A1: Unga träd bör beskäras varje år för att forma kronan. Äldre träd kan beskäras mindre frekvent, vanligtvis varje 2-3 år, beroende på trädets hälsa och tillväxt.

Q2: Kan felaktig beskärning skada mitt träd?

 • A2: Ja, felaktig beskärning, såsom att ta bort för mycket av trädet på en gång eller att lämna stora stubbar, kan stressa och skada trädet.

Q3: Vad ska jag göra om jag upptäcker sjukdomar eller skadedjur under beskärningen?

 • A3: Om du upptäcker tecken på sjukdomar eller skadedjur, bör du ta bort de drabbade grenarna och försäkra dig om att du steriliserar dina verktyg noggrant.

Sammanfattning och avslutning

Att beskära plommonträd är en konst som kräver tålamod och förståelse för trädet. Genom att följa dessa riktlinjer och tekniker kan du säkerställa att ditt plommonträd växer starkt och producerar rikligt med frukt.

Kom ihåg att beskärning är en långsiktig process som kräver regelbundet underhåll och omsorg. Med rätt vård och uppmärksamhet kan ditt plommonträd bli en vacker och produktiv del av din trädgård i många år framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *